مردم سالارى دینى یا اصول پذیرفته شده در حکومت دینى از دیدگاه على(ع)
45 بازدید
محل نشر: چکیده مجموعه مقالات ویژه استادان / نهاد نمایندگى ولى فقیه در دانشگاه تهران
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی