نقد ترجمه اى از قرآن
44 بازدید
محل نشر: صحیفه مبین » بهار 1378 - شماره 18 (10 صفحه - از 87 تا 96)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاکنون ترجمه‏هایى که از قرآن کریم به زبان فارسى نگاشته شده، هیچیک بى‏اشکال نبوده‏اند. یکى از این ترجمه‏ها از آن دانشمندى از اهل سنت بنام شاه ولى‏اللّه محدث دهلوى است. برخى از مهمترین اشکالات آن که در این مقاله بررسى شده، عبارتند از: ناهمسانى ترجمه یک کلمه در مواضع گوناگون، ترجمه ناصواب یا نارسایى بعضى از کلمات، مخالفت برخى از ترجمه‏ها با قواعد صرفى و نحوى، ترجمه برخى از آیات قرآن به نحوى که با مذهب خود موافق آید و بالاخره عدم رعایت قواعد املائى و چینش دستورى زبان فارسى. کلید واژه‏ها: ترجمه قرآن، محدث دهلوى، اهل سنت، زبان فارسى.