مروری بر اندیشه دونادون و برسی سیر شکل گیری و تطور آن.
48 بازدید
محل نشر: مجله پژوهش های فلسفی و كلامی، دانشگاه قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی